קבוצת הIT שצמחה בעשרות אחוזים בשלוש השנים האחרונות