"הגדלנו את היקף הפעילות של Dell-EMC פי 30 בתוך 3 שנים"