פתרונות מימון

קבוצת אולטרייד מאפשרת ללקוחותיה תוכניות מימון אטרקטיביות במיוחד לליסינג תפעולי ו/ או מימוני של ציוד מחשוב חדש ומחודש. מלבד מחירי המוצרים הזולים, אולטרייד מציעה בשירות גם את שיעורי הריבית האטרקטיביים ביותר בשוק. אולטרייד מציעה ללקוחותיה תקופת פריסה של עד 36 חודשים (בהם מאבד המוצר את ערכו החשבונאי).

יתרונות הליסינג התפעולי

  • שמירה על תזרים קבוע וידוע מראש המונעת הכבדה על תזרים המזומנים.
  • עמידה בחזית הקדמה הטכנולוגית על ידי שדרוג הציוד במהלך/ בתום תקופת השכירות ע"פ צרכיי הלקוח.
  • רישום העסקה לצורכי מיסוי כהוצאה ולא כהשקעה.
  • מקור מימון חוץ בנקאי.
  • ארגונך שומר על קידמה טכנולוגית שכן גיל הציוד הממוצע אינו עולה על 18 חודשים.

בתום תקופת השכירות הציוד ייאסף על ידי אולטרייד וללקוח תהיה את האופציה לחתום על נספח להסכם בעבור דגמים חדישים יותר, דגמים הנמצאים בקידמת הטכנולוגיה, כמו כן תינתן ללקוח האפשרות להאריך את חוזה השכירות במחיר מוסכם מראש.